تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

سرویس و تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی و تصحیح کننده ها
برگزار کننده : شرکت گاز استان مازندران
شرح کلی حوزه فعالیت : سرویس و تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی و تصحیح کننده ها

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 6,705,580,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/09/26ساعت: 08:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی و تصحیح کننده ها

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.