تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

هوشمندسازی ۴۰۰ دستگاه از ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک فعال این شرکت با نصب GPS و سنسورها و ملحقات مورد نیاز و استقرار سامانه مدیریت هوشمند ماشین آلات با قابلیت اتصال و لینک به سامانه یکپارچه (ERP)
برگزار کننده : توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس
شرح کلی حوزه فعالیت : هوشمندسازی ۴۰۰ دستگاه از ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک فعال این شرکت با نصب GPS و سنسورها و ملحقات مورد نیاز و استقرار سامانه مدیریت هوشمند ماشین آلات با قابلیت اتصال و لینک به سامانه یکپارچه (ERP)

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 65.00 مبلغ تضمین : 2,380,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/04ساعت: 12:00
هوشمندسازی ۴۰۰ دستگاه از ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.