تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید سرو والو گاز واحد هیتاچی
برگزار کننده : مدیریت تولید برق ری
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید سرو والو گاز واحد هیتاچی

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,000,000 مبلغ تضمین : 1,280,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/09/03ساعت: 16:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرو والو گاز واحد هیتاچی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.