تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

هوشمند سازی ۴۰۰ دستگاه از ماشین آلات سنگین نیمه سنگین و سبک فعال این شرکت با نصب GPS و سنسورها و ملحقات مورد نیاز و استقرار سامانه مدیریت هوشمند ماشین آلات با قابلیت اتصال و لینک به سامانه یکپارچه (FRP)

شرایط آگهی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:2/380/000/000 دو میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال
هوشمند سازی ۴۰۰ دستگاه از ماشین آلات سنگین نیمه سنگین و سبک فعال این شرکت با نصب GPS و سنسورها و ملحقات مورد نیاز و استقرار سامانه مدیریت هوشمند ماشین آلات با قابلیت اتصال و لینک به سامانه یکپارچه (FRP)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.