تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید، نصب و نگهداری سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور
برگزار کننده : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید، نصب و نگهداری سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور
برآورد مالی : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 2,000,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/04ساعت: 12:00
خرید، نصب و نگهداری سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.