تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام امور تاسیساتی و تامین و نگهداشت سیستم گازهای طبی ، تصفیه خانه فاضلاب و کلیه واحد ها در مرکز پزشکی؛ آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی به نشانی: میدان فلسطین، خیابان ایتالیا
برگزار کننده : دانشگاه شاهد
شرح کلی حوزه فعالیت : نجام امور تاسیساتی و تامین و نگهداشت سیستم گازهای طبی ، تصفیه خانه فاضلاب

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,200,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/07/29ساعت: 16:00
تعمیر و نگهداری تأسیسات مرکز پزشکی؛ آموزشی و درمانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.