تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

عرضه بنزین معمولی و سوپر به صورت گروهی به شماره های ۱۱، ۳۶، ۵۳، ۵۴، ۵۵ و دامپزشکی
برگزار کننده : مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران
شرح کلی حوزه فعالیت : مرتبط با موضوع مناقصه
برآورد مالی : ۶۹,۲۵۶,۵۵۲,۸۸۰

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 500,000 مبلغ تضمین : 3,462,827,644 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/04ساعت: 08:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی منطقه تهران

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.