تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش اقلام و مصالح حاصل از تخریب اداره گاز ناحیه گرمه
مبلغ پایه ۲٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین 111.00.000 ریال - کلیه شرکت های دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ساختمان و ابنیه هزینه چاپ اکهی از برنده دریافت خواهد شد
فروش اقلام و مصالح حاصل از تخریب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.