تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تهیه و اجرای لوله کشی آب موتورخانه قدیمی آتش نشانی در انبار نفت شمال شرق
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۲۱۶۰۰۰۰۲۲۸
برگزار کننده : مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران
نام سرویس : فعالیتهای سازمانهای دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمانهای حرفهای
تعداد : ۱۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

ملیه اسناد بارگزاری به انضمام مدارک خواسته شده در دعوتنامه
تهیه و اجرای لوله کشی آب موتورخانه قدیمی آتش نشانی در انبار نفت شمال شرق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.