تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : ساخت و اجرای کلکتورها و لوله کشی های پمپ های آبرسانی با کلیه متعلقات بیمارستان بهرامی مطابق شرایط پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۰۹۱۵۰۰۰۰۲۹
برگزار کننده : بیمارستان کودکان بهرامی تهران
نام سرویس : ساخت و احداث پمپاژ
تعداد : ۱سری
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

پرداخت 3 ماه پس از اتمام کار و به صورت عقد قرارداد می باشدلوله ها و اتصالات از نوع جوشی فلنجی و گالوانیزه گرمبازدید حضوری و مهر و امضاء فرم بازدید الزامی است
ساخت و اجرای کلکتورها و لوله کشی های پمپ های آبرسانی با کلیه متعلقات بیمارستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.