تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : پشتیبانی سامانه امن ساز کیهان طبق شرایط پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۴۴۰۳۰۰۰۹۶۰
برگزار کننده : سازمان بهزیستی کشور
نام سرویس : برنامه نویسی، مشاوره و فعالیتهای مربوط به رایانه
تعداد : ۱۲ماه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

پشتیبانی سامانه امن ساز کیهان طبق شرایط پیوست
پشتیبانی سامانه امن ساز کیهان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.