تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : عملیات کیسه گیری،توزین،سردوزی،صفافی، پارت چینی در داخل انبار و یا بارگیری بر روی کامیون
فرمت قرارداد مهر و امضا شده پیوست گردد.
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۱۵۵۶۰۰۰۰۰۸
برگزار کننده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱۰۰۰تن
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
محل تحویل : استان : لرستان ، شهر : خرم آباد

شرایط آگهی

تهیه وسایل مورد نیاز از جمله نخ مصرفی و کلیه هزینه های اسکان و غذا و ایاب و ذهاب و بهداشت کارگران به عهده پیمانکار می باشد.
عملیات کیسه گیری،توزین،سردوزی،صفافی، پارت چینی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.