تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : انجام خدمات تخصصی پشتیبانی و توسعه نرم افزار پورتال باشگاه مشتریان رجا (CRM 365)
شماره نیاز : ۱۱۰۲۱۰۲۲۳۰۰۰۰۱۹۰
برگزار کننده : شرکت حمل و نقل ریلی رجا
نام سرویس : فعالیتهای اداره و پشتیبانی دفتر کار
تعداد : ۱۲ماه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

--پیشنهاددهنده موظف است نمونه قرارداد پیوست را پس از مطالعه، امضای الکترونیکی نموده و به همراه پیش فاکتور و مدارک هویتی مرتبط با موضوع خدمات در سامانه بارگذاری نماید.*به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
انجام خدمات تخصصی پشتیبانی و توسعه نرم افزار پورتال باشگاه مشتریان رجا (CRM 365)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.