تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات بشرح پیوست ۰۹۱۳۳۷۸۳۶۸۸
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۴۳۴۰۰۰۰۴۶۷
برگزار کننده : شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
نام سرویس : فعالیتهای سازمانهای دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمانهای حرفهای
تعداد : ۱مورد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
محل تحویل : استان : هرمزگان ، شهر : بندرعباس

شرایط آگهی

از کد خدمت مشابه استفاده شده با توجه به شرح کلی خدمت و پیوستها پاسخ دهید قیمت بدون ارزش افزوده باشد کلیه کسورات قانونی با پیمانکار است اطلاعات فنی 09133783688
ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.