تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید ۱۶ قلم گسکت /ارائه پیشنهاد فنی و مالی مطابق با شرح پیوست الزامی می باشد/ پرداخت به صورت اعتباری۴۵ روز می باشد
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۲۱۷۹۰۰۲۱۰۸
برگزار کننده : شرکت پالایش نفت ابادان
نام کالا : تیوب اسپیرال
تعداد : ۴۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
نام کالا : تیوب اسپیرال
تعداد : ۴۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
نام کالا : تیوب اسپیرال
تعداد : ۴۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
نام کالا : تیوب اسپیرال
تعداد : ۴۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
نام کالا : تیوب اسپیرال
تعداد : ۴۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
نام کالا : تیوب اسپیرال
تعداد : ۴۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
نام کالا : تیوب اسپیرال
تعداد : ۴۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
نام کالا : تیوب اسپیرال
تعداد : ۴۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
نام کالا : تیوب اسپیرال
تعداد : ۴۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
نام کالا : تیوب اسپیرال
تعداد : ۴۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : آبادان

شرایط آگهی

اعتبار قیمت 45 روز می باشد.
خرید ۱۶ قلم گسکت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.