تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۱- واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز و خدمات شهری aشهر مهردشت
۲- تامین نیروی انسانی شهرداری مهردشت
برگزار کننده : شهرداری مهردشت استان یزد
شرح کلی حوزه فعالیت : عبارت است از : انجام خدمات آماده سازی ، کاشت و حفظ و نگهداری فضای سبز ، حفظ و نگهداری کلیه تاًسیسات روشنایی ، آب نماها ، تجهیزات ، ماشین آلات و کلیه اموال منقول و غیرمنقول در محدوده فضای سبز شهر مهردشت و اجرای عملیات امور خدمات شهری شامل تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله در تمامی سطح شهر مهردشت شامل آخرین محدودة قانونی مصوب و کلیه اراضی و ساخت و سازهای شهر مهردشت و کلیه امورات نصب بنر و حمل جسد و … و همچنین تامین نیروی انسانی شهرداری مهردشت

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 3,700,000,000 ریال توضیحات تضمین : تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شهرداری باشد یا به صورت نقدی به حساب شبا 670600762201114851631004 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز گردد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1403/03/31ساعت: 23:59
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز و خدمات شهری و تامین نیروی انسانی شهرداری مهردشت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.