تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

شناسایی پیمانکاران – انجام عملیات طراحی، خرید،تجهیزات ،پروژه احداث یک دستگاه غبارگیر خشک به منظور برطرف نمودن غبارگیر ایجاد شده و ایجاد شرایط مطلوب استانداره های زیست محیطی و بهداشت حرفه ای در تاورB1کاردامپرشرکت فولاد مبارکه

شرایط آگهی

اعلام نشده
انجام عملیات طراحی، خرید،تجهیزات ،پروژه احداث یک دستگاه غبارگیر خشک به منظور برطرف نمودن غبارگیر ایجاد شده و ایجاد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.