تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید البسه و تجهیزات ضروری ، شارژ و سرویس خاموش کننده های ایمنی و آتش نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان -منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
برگزار کننده : اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی
شرح کلی حوزه فعالیت : اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان -منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,750,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/09ساعت: 09:00
خرید البسه و تجهیزات ضروری ، شارژ و سرویس خاموش کننده های ایمنی و آتش نشانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.