تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری خرید البسه و تجهیزات ضروری شارژ و سرویس خاموش کننده های ایمنی و اتش نشانی

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 1.750.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب مندرج در اصل آگهی
واگذاری خرید البسه و تجهیزات ضروری شارژ و سرویس خاموش کننده های ایمنی و اتش نشانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.