تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید انواع کانکتور
برگزار کننده : توزیع برق
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید انواع کانکتور
برآورد مالی : ۴۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 65.00 هزینه خرید اسناد : 500,000 مبلغ تضمین : 2,659,600,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/03ساعت: 15:30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کانکتور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.