تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید کابل فشار ضعیف
قیمت پایه ۲۱٫۹۵۷٫۲۸۷٫۹۴۳ ریال

شرایط آگهی

تضمین 1.097.864.397 ریال ارایه گواهی معتبر بابت مجوز تولید/ساخت/واردات/ نمایندگی مجاز محصول مورد پیشنهاد
خرید کابل فشار ضعیف

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.