تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید انواع کابل فشارضعیف آلومینیوم
برگزار کننده : توزیع برق
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید انواع کابل فشارضعیف آلومینیوم
برآورد مالی : ۲۸,۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 65.00 هزینه خرید اسناد : 500,000 مبلغ تضمین : 2,140,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/03ساعت: 15:30
خرید انواع کابل فشارضعیف آلومینیوم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.