تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

باز طراحی ، شبیه سازی گرادیان دمایی ، ساخت و نصب مشعل کوره H-303 تقاضای شماره RLP-4021933-LA
برگزار کننده : شرکت پالایش نفت لاوان

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00
فراخوان ارزیابی کیفی باز طراحی ، شبیه سازی گرادیان دمایی ، ساخت و نصب مشعل کوره

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.