تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

دو عنوان مناقصه شامل :ساخت مجموعه کامل ۱۴۰۳-Surface Condenser G
مبلغ تضمین ۳/۰۵۷/۷۸۰/۰۰۰ ریال
-طراحی ، شبیه سازی گرادیان دمایی، ساخت و نصب مشعل کوره – تقاضای شماره RLP-4021933-LA
مبلغ تضمین ۸۱۳/۹۰۴/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
دو عنوان مناقصه شامل :ساخت مجموعه کامل ۱۴۰۳-Surface Condenser G -طراحی ، شبیه سازی گرادیان دمایی، ساخت و نصب مشعل کوره

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.