تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم های چراغ های راهنمایی و رانندگی و هوشمند سازی تقاطعها در سطح شهر بر اساس برآورد اولیه چراغهای راهنمایی و رانندگی و قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری (برای احجام) بصورت مقطوع و بدون اعمال تعدیل و بدون اعمال ضرایب برابر شرایط خصوصی و مشخصات فنی
برگزار کننده : شهرداری مرکزی ارومیه
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم های چراغ های راهنمایی و رانندگی

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,500,000 مبلغ تضمین : 2,734,222,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/08/28ساعت: 14:00
عملیات خرید، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم های چراغ های راهنمایی و رانندگی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.