تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری اجرای عملیات بهسازی شبکه آبیاری فضای سبز بلوار چمران و سطح منطقه یک
برآورد ۱۸٫۷۵۱٫۹۰۷٫۷۶۹ ریال
مدت قرارداد ۶ ماه

شرایط آگهی

تضمین 938.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب مندرج در اصل اگهی - هزینه چاپ آگهی به عهده برنده است.- سامانه 2002096688000473 - متقاضیان دارای حداقل رتبه 5 در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور یا متقاضیان دارای حداقل رتبه 5 در رشته تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
واگذاری اجرای عملیات بهسازی شبکه آبیاری فضای سبز بلوار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.