تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین نیروی انسانی انجام خدمات تکنسین ارشد نگهداری و تعمیرات مخابرات ، متصدی ارشد نگهداری و تعمیرات مخابرات ، اپراتور مرکز تلفن ، کارگر خدمات عمومی آبدارخانه ، نظافت اداره فناوری و ارتباطات

شرایط آگهی

اعلام نشده
تامین نیروی انسانی انجام خدمات تکنسین ارشد نگهداری و تعمیرات مخابرات ، متصدی ارشد نگهداری و تعمیرات مخابرات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.