تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام خدمات نظافتی پست ها و ادارات امور انتقال نیروی جنوب به صورت حجمی – مدت اجرا ۱۲ ماه

شرایط آگهی

تضمین 1.812.487.749 ریال - دارا بودن گواهینامه صلاحیت معتبر ایمنی -
انجام خدمات نظافتی پست ها و ادارات امور انتقال نیروی جنوب به صورت حجمی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.