تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید تجهیزات سخت افزاری حوزه شبکه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرایط آگهی

تضمین 2.150.000.000 ریال انواع ضمانتنامه بانکی/ضمانتنامه صادره
خرید تجهیزات سخت افزاری حوزه شبکه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.