تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای به منظور خدمات ارتقاء، توسعه و بهبود سامانه های نرم افزاری مدیریت برنامه ریزی معاونت فناوری ارتباطات و اطلاعات می باشد.
برگزار کننده : شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی،ارتقاء،توسعه و بهبود سامانه های نرم افزاری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.