تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

عملیات خرید، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم های چراغ های راهنمایی و رانندگی و هوشمند سازی تقاطعها در سطح شهر
مبلغ برآورد ۵۴٫۶۸۴٫۴۴۰٫۰۰۰ ریال
مدت قرارداد ۱۲ ماه شمسی

شرایط آگهی

کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی.
عملیات خرید، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم های چراغ های راهنمایی و رانندگی و هوشمند سازی تقاطعها

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.