تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اجرای عملیات رنگ آمیزی بر روی ۴۰ دستگاه ترانسفورماتور پستهای انتقال ، فوق توزیع، مصرف داخلی و کامپکت امور انتقال نیروی البرز و تهران یک
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۱۰۰۸۰۰۰۳۷۴
برگزار کننده : شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

پیشنهاد دهنده ضمن ممهور نمودن کلیه مدارک موظف است نسب به درج جمع کل قیمت مطابق با فرم استعلام پیوست و تکمیل پیشنهاد قیمت، اسکن و ارسال آن از طریق مدارک پیوستی اقدام نماید.در صورت عدم پیوست پیشنهاد قیمت در مدارک پیشنهاد آن شرکت مردود اعلام می گردد.
اجرای عملیات رنگ آمیزی بر روی ۴۰ دستگاه ترانسفورماتور پستهای انتقال ، فوق توزیع، مصرف داخلی و کامپکت امور انتقال نیروی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.