تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تهیه و راه اندازی و استاندارد سازی آسانسور به شرح پیوست هماهنگی بازدید۸۴۸۶۲۴۲۸ آقای کریمیو۸۴۸۶۷۰۳۱ آقای چرخ نداز و حق دو ست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۲۰۲
برگزار کننده : وزارت کشور
نام سرویس : انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها
تعداد : ۱دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

84865228محمدپور
تهیه و راه اندازی و استاندارد سازی آسانسور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.