تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اجرای عملیات آبیاری و حفاظت جنگلکاری های شهرستان های نقده و مهاباد مظابق اسناد مندرج در پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰۸۷
برگزار کننده : اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اذربایجان غربی
نام سرویس : فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو
تعداد : ۲۷۲هکتار
تاریخ نیاز : ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
محل تحویل : استان : آذربایجان غربی ، شهر : مهاباد

شرایط آگهی

تمامی شرکت های دارای مجوز کشاورزی یا آب از سازمان مدیریت یا نظام مهندسی کشاورزی و صاحب صلاحیت براساس بند ب ماده 29 مجاز به شرکتند. بارگزاری فرم بازدید الزامی است.
اجرای عملیات آبیاری و حفاظت جنگلکاری های شهرستان های نقده و مهاباد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.