تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : بهنگام سازی ، ژئوکد و داده آمایی اماکن مسکونی و تجاری پیشوا به تعداد ۶۲۷۱۴ رکورد
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۲۰۰۲۵۰۰۰۱۶۰
برگزار کننده : منطقه پستی جنوب استان تهران
نام سرویس : سایر فعالیتهای خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۶۲۷۱۴رکوردی
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : ری

شرایط آگهی

بهنگام سازی ، ژئوکد و داده آمایی اماکن مسکونی و تجاری پیشوا به تعداد 62714 رکورد
بهنگام سازی ، ژئوکد و داده آمایی اماکن مسکونی و تجاری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.