تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید انواع پایه بتونی گرد تحویل در انبار مدیریت برق چابهار

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 9/357/500/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی
خرید انواع پایه بتونی گرد تحویل در انبار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.