تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

سرویس ، نگهداری، راهبری، تعمیر، پشتیبانی و نگهبانی شبانه روزی از آسانسورهای پل های عابر پیاده شهر همدان
– مدت قرارداد ۱۳ ماه
– مبلغ برآورد ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین شرکت در مناقصه به صورت واریز نقدی به حساب 74071133313339 نزد بانک مهر ایران به نام شهرداری همدان ضمانتنامه بانکی به نفع و به نام شهرداری همدان کلیه هزینه های موضوع قرارداد از جمله هزینه درج اگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود مبلغ سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه 1.500.000.000 ریال
سرویس ، نگهداری، راهبری، تعمیر، پشتیبانی و نگهبانی شبانه روزی از آسانسورهای پل های عابر پیاده شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.