تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید TRANSMITTERS دما و فشار با نشان تجاری ABB

شرایط آگهی

جهت دریافت اسناد واریز مبلغ 2.000.000 ریال به شماره حساب مندرج در آگهی - مبلغ تضمین 4.000.000.000 ریال -
خرید TRANSMITTERS دما و فشار با نشان تجاری ABB

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.