تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید شیرهای پلاک ۲۰،۱۲،۱۰،۶، اینچ

شرایط آگهی

تضمین : 979/310/000 ریال
خرید شیرهای پلاک ۲۰،۱۲،۱۰،۶، اینچ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.