تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید اکچوآتور برای پلاگ ولوهای ۲۴ اینچ کلاس ۶۰۰ تقاضای شماره ۳۰۲۰۸۰۲۰۰۹
برگزار کننده : شرکت گاز استان البرز
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید اکچوآتور برای پلاگ ولوهای ۲۴ اینچ کلاس ۶۰۰ تقاضای شماره ۳۰۲۰۸۰۲۰۰۹

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,800,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1602/10/12ساعت: 16:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید اکچوآتور برای پلاگ ولوهای ۲۴ اینچ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.