تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید:OXYGENANALYZERRB-TECHNOLOGY
براورد : ۳۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 1/550/000/000 ریال
خرید:OXYGENAN ALYZERRB-TECHNOLOGY

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.