تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای عملیات بازسازی ،سرویس ، تعمیرات و راه اندازی دستگاههای بودار کننده در ایستگاههای تقلیل فشار در کل استان کرمانشاه
براورد : ۱۴/۱۷۱/۶۲۲/۸۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 750/000/000 ریال
اجرای عملیات بازسازی ،سرویس ، تعمیرات و راه اندازی دستگاههای بودار کننده

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.