تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تکمیل فاز اول مدرسه شهرک وائین در پلاک ثبتی ۴۸/۱۳۶۴۰ قطعه ۳
مبلغ براورد ۹۷/۵۸۸/۲۲۷/۷۷۹ ریال

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 5,000,000 مبلغ تضمین : 4,880,000,000 ریال 5 ابنیه و 5 تاسیسات
تکمیل فاز اول مدرسه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.