تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ۵۶ دستگاه کولر گازی اسپیلت ساختمان ستاد
برآورد مناقصه ۲۶/۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مدت زمان تحویل کالا حداکثر ۲ هفته کاری

شرایط آگهی

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع:کار 1/307/100/000 ریالدر صورت واریز نقدی:شماره حساب 9200051200 بانک ملت شناسه واریز 11200000014 یا شماره شبا مندرج در اصل اگهی به نام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران منطقه بوشهر واریز و حواله آن همراه با اسناد مناقصه ارسال گردد
خرید کولر گازی اسپیلت به تعداد ۵۶ دستگاه ساختمان ستاد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.