تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

– حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی استان البرز – برآورد مالی : ۷۴,۵۹۹,۶۲۵,۵۳۴ ریال

شرایط آگهی

- برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.مبلغ تضمین : 3,730,000,000 ریال
حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.