تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام حجم خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی
براورد : ۱۶۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 1/931/000/000 ریال
انجام حجم خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.