تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین نیروی انسانی مراکز بهداشتی در قالب مراقبین سلامت دهان و دندان در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش- دانشگاه علوم پزشکی

شرایط آگهی

اعلام نشده
تامین نیروی انسانی مراکز بهداشتی در قالب مراقبین سلامت دهان و دندان در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.