تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید PART FOR GUTOR UPS SYSTEM TYPE
مبلغ براورد ۵۴/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 805/200/000 ریال
خرید PART FOR GUTOR UPS SYSTEM TYPE

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.