تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید دو هزار متر کابل اسپیدترونیک نسوز نیروگاه گازی صوفیان (مطابق مشخصات فنی پیوست)
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۱۵۷۹۰۰۰۱۰۱
برگزار کننده : شرکت تولید نیروی برق اذربایجان
نام کالا : کابل قدرت
تعداد : ۲,۰۰۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
محل تحویل : استان : آذربایجان شرقی ، شهر : تبریز

شرایط آگهی

کد کالا مشابه می باشدکلیه اسناد استعلام بایستی به صورت مهر و امضا شده در سامانه بارگذاری گرددجمع قیمت مندرج در برگ پیشنهاد قیمت با قیمت مندرج در سامانه برابر باشد
خرید دو هزار متر کابل اسپیدترونیک نسوز نیروگاه گازی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.