تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : circuit breaker/ارائه پیشنهادفنی مالی درسامانه الزامی/ارسال پیشکرایه آغار ودالان/پرداخت حدودیکماه اززمان تائیدکالا/ تولید داخل دراولویت/اطلاعات بپیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۱۷۰۱۰۰۰۶۶۸
برگزار کننده : شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
نام کالا : کنتاکتور
تعداد : ۱عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
محل تحویل : استان : فارس ، شهر : شیراز

شرایط آگهی

circuit breaker/ارائه پیشنهادفنی مالی درسامانه الزامی/ارسال پیشکرایه به آدرس منطقه عملیاتی آغار ودالان/پرداخت حدودیکماه اززمان تحویل و تائیدکالا/ تولید داخل دراولویت/اطلاعات بپیوست
circuit breaker

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.